دومین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی

دومین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی

پوستر دومین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی

دومین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط و تحت حمایت سیویلیکا در شهر همدان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

- معماری وتوسعه پایدار
- عمران وتوسعه پایدار
- شهرسازی وتوسعه پایدار
- گردشگری وتوسعه پایدار
- محیط زیست وتوسعه پایدار
- کشاورزی وتوسعه پایدار
- شهرسازی وتوسعه پایدار
- دریاوتوسعه پایدار
- آبزیان وتوسعه پایدار
- انرژی وتوسعه پایدار
- مدیریت وتوانمندسازی مناطق روستایی وتوسعه پایدار
- مدیریت وتوانمندسازی مناطق شهری وتوسعه پایدار
- سیستم های GIS وRSوکابرد آن در توانمندسازی معماری،عمران،شهرسازی،گردشگری ومحیط زیست
- سیستم های GIS وRSوکابرد آن در مناطق شهری وروستایی
- و سایرمحورهای مرتبط با توانمندسازی وتوسعه پایدارمعماری،عمران،گردشگری،شهرسازی ومحیط زیستمقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی