دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

2nd national conference on combating desertification and sustainable development of Iran Desert Wetlands (Relying on Meighan Desert Wetland)

دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۹۰ تا ۲۴ شهریور ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک در شهر اراک برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران