اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)

اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)

1st National Desert Conference

پوستر اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)

اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار) در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۱ تا ۲۸ خرداد ۱۳۹۱ توسط مرکز تحقیقات بین المللی بیابان دانشگاه تهران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)

هداف همایش
1- معرفی اهمیت و شناسایی پتانسیل های بیابان.
2- افزایش آگاهی نسبت به اهمیت عرصه های بیابانی در زندگی کویر نشینان.
3- ایجاد بستر مناسب برای تبادل نظر میان اندیشمندان، محققین، مسئولین اجرایی و خبرگان عرصه بیابان.
4- ارائه روشها و فناوری های جدید در حوزه بیابان.
5- جلب توجه مدیران، سیاست گذاران و برنامه ریزان به منظور در نظر گرفتن محدودیت ها و مزایای اکوسیستم های بیابانی.
6- ارزیابی نقش جوامع محلی و نیروهای نظامی و انتظامی در توسعه پایدار و برقراری امنیت در بیابان.
7- تشویق بخش خصوصی در سرمایه گذاری و مشارکت در حوزه بیابان.
8- ایجاد هم سویی و هماهنگی بین متخصصان، محققان و بخش اجرایی در رابطه با برنامه ریزی های مربوط به حوزه بیابان.

محورهای همایش
1- پتانسیل های اکوسیستم بیابان
 - انرژی های نو و پاک
 - صنعت و معدن
 - گیاهان دارویی و صنعتی
 - توریسم و اکوتوریسم
 - صنایع دستی

2- منابع طبیعی و محیط زیست
- جنگل ها و مراتع
- تنوع زیستی
- پلایا و تالاب های بیابانی
- فرسایش و حفاظت خاک
- آلودگی و مسائل محیط زیستی
- زمین شناسی بیابان
- اکوسیستم های شهری
 - ترسیب کربن
 - آمایش سرزمین

 3- اقلیم و منابع آب
- تغییر اقلیم
- مدیریت منابع آب
- هیدرولوژی آبهای سطحی و زیرزمینی
- کاربرد آب های شور و نامتعارف

4- کشاورزی
- کشاورزی پایدار
- روشهای نوین آبیاری در مناطق خشک
- دامداری و دامپروری در مناطق بیابانی

5- بلایای طبیعی
- بیابان زایی
- طوفان های ماسه ای و ریزگردها
- خشکسالی
- سیل

6- دانش و فن آوری همزیستی با بیابان
 - شناخت و معرفی بیابان
- مفهوم پایداری و توسعه پایدار
- دانش بومی
- معماری و شهرسازی

7- مسائل فرهنگی و اجتماعی مناطق بیابانی
- قوانین و سیاستگذاری
- مفاهیم و نظریه های امنیت
- نقش جوامع محلی و نیروهای نظامی و انتظامی در توسعه پایدار
- ترویج، آموزش و فرهنگ سازیمقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)