کارگاه بین المللی و همایش تخصصی نمک زدایی آبهای شور، لب شور و تصفیه پساب

کارگاه بین المللی و همایش تخصصی نمک زدایی آبهای شور، لب شور و تصفیه پساب

Desalination of Brackish, Sea Water and Wastewater Treatment

پوستر کارگاه بین المللی و همایش تخصصی نمک زدایی آبهای شور، لب شور و تصفیه  پساب

کارگاه بین المللی و همایش تخصصی نمک زدایی آبهای شور، لب شور و تصفیه پساب در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۱ تا ۱ تیر ۱۳۹۱ توسط دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور) - سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایر و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


کارگاه بین المللی و همایش تخصصی نمک زدایی آبهای شور، لب شور و تصفیه پساب

اهداف همایش
-  فراهم آوردن اطلاعات از وضعیت موجود فناوری‌های مناسب برای تصفیه آب‌های شور، لب‌شور در منطقه؛
-  فراهم آوردن آخرین اطلاعات از فرایند سنتز غشایی و حرارتی، روند توسعه، ابزارآلات، کنترل و ساخت؛
-  به‌نمایش گذاشتن جنبه‌های عملی سیستم‌های پیشرفته تصفیه آب، فاضلاب، نمک‌زدایی از آب‌های لب شور و شور برای محققان، مهندسان فرآیند؛
-  ارائه فناوری‌ها، فرآیندها و تجهیزات در مقیاس نیمه‌صنعتی و راه‌های ارتقاء آنها به مقیاس صنعتی؛
-  توسعه فناوری‌های نانو در مقیاس تجاری از طریق همکاری‌های مشترک؛
-  توسعه شبکه علمی، انتقال فناوری و تجاری‌سازی در میان کشورهای عضو منطقه IOR و در حال توسعه.

موضوعات کارگاه‌های آموزشی:
1- منابع آبی و مدیریت تقاضا در مناطق با محدودیت منابع آب شیرین؛
2- تجربیات سازندگان در سیستم‌های حرارتی و تجهیزات مرتبط با آن؛
3- تجربیات سازندگان در سیستم‌های غشایی و تجهیزات مرتبط با آن؛
4- تجربیات کاربرد فناوری‌های جدید جهت نمک‌زدایی، تصفیه پساب و فاضلاب شهری؛
5- مشارکت بخش دولتی و خصوصی در تصفیه‌خانه‌های نمک‌زدایی؛
6- میزان سرمایه‌گذاری و سطح تولید تجهیزات نمک‌زدایی در منطقه؛
7- روند آتی فناوری‌های نمک‌زدایی غشایی در منطقه؛
8- تجهیزات نمک‌زدایی خانگی و فناوری‌های مرتبط در کشورهای حاشیه اقیانوس هند؛
9- فناوری‌های نمک‌زدایی هیبریدی؛
10- مقایسه فنی- اقتصادی فناوری‌های نمک‌زدایی؛
11- مدیریت و راهبری فناوری‌های نمک‌زدایی؛
12- مزایای تولید همزمان آب و برق در تأسیسات نمک‌زدایی.

موضوعات همایش
1- تجربیات کارکرد سیستم‌های غشایی و نگهداری آن؛
2- مشکلات عمده سیستم‌های غشایی و روش‌های حل آن؛
3- فرآیندهای نمک‌زدایی مکانیکی و حرارتی؛
4- مصرف انرژی و روش‌های کاهش آن در سیستم‌های غشایی و حرارتی؛
5- تجربیات و بکارگیری منابع انرژی‌های تجدید‌پذیر در تصفیه آب؛
6- آبگیری و مشکلات مرتبط با آن؛
7- الزامات پیش‌تصفیه و تجربیات تصفیه‌خانه‌های نمک‌زدایی؛
8- تجربیات کاربردهای سیستم غشایی برای تصفیه رواناب‌های شهری؛
9- سیستم‌های نمک‌زدایی و ارزیابی تأثیرات محیطی (EIA)؛
10- کاربرد فناوری‌های نوین برای نمک‌زدایی، بازیافت و تصفیه پساب و فاضلاب شهری؛
11- فناوری‌های هیبریدی برای تفصیه پساب شهری و آب‌های شور/ لب‌شور؛
12- روش‌های افزایش راندمان و کاهش مصرف انرژی در سیستم‌های نمک‌زدایی و تصفیه آبمقالات پذیرش شده در کارگاه بین المللی و همایش تخصصی نمک زدایی آبهای شور، لب شور و تصفیه پساب