همایش کاربردهای مهندسی برق - قدرت در فناوریهای دفاعی

همایش کاربردهای مهندسی برق - قدرت در فناوریهای دفاعی

همایش کاربردهای مهندسی برق - قدرت در فناوریهای دفاعی در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۹۳ توسط دانشگاه جامع امام حسین (ع) در شهر تهران برگزار گردید.-تغذیه الکتریکی سایت های ارتفاعی و دور از دسترس

-تبیین جایگاه مهندسی قدرت در بخش های مختلف دفاعی

- ا رتقاء سطح اثربخشی تعامل بین فعالان حوزه مهندسی قدرت

- هم‌افزایی و هدفمندتر نمودن فعالیت‌های دانشی و فناورانه  حوزه مهندسی قدرت

- کمک به رفع چالش‌ها و گلوگاه‌های پیش روی توسعه مهندسی قدرتمقالات پذیرش شده در همایش کاربردهای مهندسی برق - قدرت در فناوریهای دفاعی