همایش جامعه شناسی مصرف

همایش جامعه شناسی مصرف

پوستر همایش جامعه شناسی مصرف

همایش جامعه شناسی مصرف در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان در شهر دهاقان برگزار گردید.


محورهای همایش:

- مصرف کالاهای فرهنگی
- رسانه‌ها و مصرف
- زنان و مصرف
- چالش‌های گرایش به مصرف کالاهای خارجی
- مصرف در متون اسلامی (قرآن کریم، روایات، نهج‌البلاغه،...)
- مصرف در ادیان دیگر
- جهانی‌ شدن و مصرف
- اقتصاد مقاومتی
- نقش نهادهای اجتماعی (خانواده، مدرسه ...) در مصرف
- جوانان و مصرف
- سبک زندگی و مصرف
- ساخت و جمعیت و مصرف
- الگوهای مصرفی خانواده های شهری
- الگوی مصرف و لزوم آموزشهای شهروندی
- الگوی مصرف و عوارض ناشی از آن در مدیریت شهری