اولین کنفرانس ملی فرهنگ رانندگی، قانون گریزی و رفتار تهاجمی

اولین کنفرانس ملی فرهنگ رانندگی، قانون گریزی و رفتار تهاجمی

پوستر اولین کنفرانس ملی فرهنگ رانندگی، قانون گریزی و رفتار تهاجمی

اولین کنفرانس ملی فرهنگ رانندگی، قانون گریزی و رفتار تهاجمی در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ تا ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط گروه علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه یزد و تحت حمایت سیویلیکا در شهر یزد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محور اصلی:     
-روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی    
-تدابیر حقوقی و قضایی    
-مدیریت و اقتصاد    
-هنر، معماری و شهرسازی

 

محور فرعی :                                          محور اصلی:                                            
متغیرهای روانشناختی و شخصیتی مؤثر                      روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی    
متغیرهای جمعیت شناختی و جامعه شناختی مؤثر             روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی    
آموزش، تربیت و جامعه‌پذیری (خانواده، مدرسه و ...)       روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی    
رویکرد بومی، فرهنگی و دینی                                  روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی    
پیامدهای روانشناختی و اجتماعی                               روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی    
پیشگیری، فرهنگ سازی و مقابله                               روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی    
آسیب‌شناسی قوانین، رویه‌های قضایی و پلیسی               تدابیر حقوقی و قضایی    
مطالعه تطبیقی تدابیر حقوقی و قضایی                         تدابیر حقوقی و قضایی    
پیشگیری در حوزه حقوقی و قضایی                            تدابیر حقوقی و قضایی    
نقد و ارزیابی اثربخشی ضمانت اجراهای حقوقی            تدابیر حقوقی و قضایی    
مدیریت و اطلاع‌رسانی هوشمند رفتار ترافیکی               مدیریت و اقتصاد    
ارزیابی و اصلاح سیستم های ناوبری                         مدیریت و اقتصاد    
ارزیابی اقدامات ایمن‌سازی                                     مدیریت و اقتصاد    
زمینه‌ها و پیامدهای اقتصادی (بیمه و ...)                      مدیریت و اقتصاد    
نقش متغیرهای زیبایی شناختی                                 هنر، معماری و شهرسازی    
انسان محوری در طرح های حمل و نقل و ترافیک          هنر، معماری و شهرسازی    
نقش طراحی شهری، ساختار شهری و برنامه ریزی شهری    هنر، معماری و شهرسازی    
فرهنگ رانندگی و محیط زیست                                هنر، معماری و شهرسازی