سومین همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون

سومین همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون

3rd National Conference on Interior Design & Decoration

پوستر سومین همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون

سومین همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۲ توسط موسسه آموزش عالی دانش پژوهان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اصفهان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اهداف کنفرانس:

- ایجاد بستری برای پژوهش پیرامون طراحی داخلی
- تبیین جایگاه حرفه ای معماری داخلی در جامعه
- زمینه سازی تدوین و ارتقاء سطح آموزش های علمی و مهارتی معماری داخلی
- ایجاد ارتباطات میان رشته ای لازم برای قوام یافتن حرفه معماری داخلی
- شناخت وضعیت موجود و پیش بینی آینده فرآوری حرفه
- معرفی فنون و دستاوردهای پیشرو جهانی در حوزه معماری داخلی و دکوراسیون

 


به طور کلی محورهای سومین کنفرانس بر روی دو پایه اصلی انسان و مبانی نظری در معماری داخلی و دکوراسیون و جایگاه حرفه ای این تخصص استوار است:

- کنش های رفتاری متقابل انسان و محیط زندگی و تاثیر آن در معماری داخلی
- مبانی هنرهای تجسمی در معماری داخلی
- فرهنگ رفتاری جوامع مختلف و ارتباط آن با معماری داخلی
- معماری داخلی در جهان اسلام
- الگوهای اصیل هنر ایران و جایگاه آن در معماری داخلی
- نگرش های نوین در حرفه معماری داخلی و دکوراسیون
- طراحی معماری داخلی در گذر زمان
- فرآیند پروژه های بازسازی در حرفه معماری داخلی
- تقاضای اجتماعی معاصر در پردازش محیط زندگی
- معماری داخلی در ارتباط با دیگر هنرها
- نقش طراحی جزئیات و شیوه های نوین اجرائی در حرفه معماری داخلی
- آموزش های آکادمیک و مهارتی در معماری داخلی

 مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون