همایش های گروه پژوهشي اكباتان با همكاري نظام دامپزشكي همدان و اداره كل دامپزشكي استان همدان

کنفرانسها و همایش های برگزار شده توسط گروه پژوهشي اكباتان با همكاري نظام دامپزشكي همدان و اداره كل دامپزشكي استان همدان