همایش های وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با همكاري پژوهشگاه مخابرات ايران

کنفرانسها و همایش های برگزار شده توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با همكاري پژوهشگاه مخابرات ايران