همایش ملی شهرسازی فرهنگ گرا

همایش ملی شهرسازی فرهنگ گرا

Culture-Based Urban Planning National Conference

پوستر همایش ملی شهرسازی فرهنگ گرا

همایش ملی شهرسازی فرهنگ گرا در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط دانشگاه شیخ بهایی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اصفهان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


امروزه تاثیرات متقابل شهر و شهروندان بر یکدیگر موضوع مهمی است که ذهن شهرسازان و مسئولین شهری را به خود مشغول ساخته است. لذا رسیدگی به مسائل فرهنگی در شهرها و بویژه کلانشهرها بسیار حائز اهمیت می باشد. از آنجا که کلانشهر اصفهان، به عنوان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی مطرح شده، می تواند در این زمینه به صورت پیشرو عمل نماید

بدین منظور، گروه شهرسازی، دانشگاه شیخ بهایی در نظر دارد همایشی با عنوان «شهرسازی فرهنگ گرا» در اردیبهشت ماه 1393 برگزار نماید. هدف این همایش، که با محورهای متعدد، جهت بررسی ارتباط فرهنگ با حمل و نقل شهری، کالبد، جغرافیا، منظر شهری و مدیریت شهری و ... برگزار می گردد؛ پررنگ نمودن نقش فرهنگ در شهرسازی امروزی است

 

 

محورهای همایش:

- تعامل فرهنگی و کالبد شهری
- فرهنگ و توسعه شهری
- پایداری اجتماعی-فرهنگی در شهر
- فرهنگ و حمل و نقل شهری
- مدیریت و فرهنگ شهری
- تبلور فرهنگ در منظر و سیمای شهری
- نقش نهادینگی فرهنگی در شهرسازی
- فرهنگ های بومی و شهر
- فرهنگ و جغرافیای شهری

 


دبیر همایش:مصطفی نکوئی
دبیر اجرایی:نعیمه السادات ابطحی
دبیر علمی:کبریا صداقت رستمیمقالات پذیرش شده در همایش ملی شهرسازی فرهنگ گرا