هفتمین همایش فرهنگ در افق 1404 (کنگره بین المللی پیوست نگاری فرهنگی)

هفتمین همایش فرهنگ در افق 1404 (کنگره بین المللی پیوست نگاری فرهنگی)

congress on Cultural-Social Impact Assessment,Policies,Programs and Development plans

پوستر هفتمین همایش فرهنگ در افق 1404 (کنگره بین المللی پیوست نگاری فرهنگی)

هفتمین همایش فرهنگ در افق 1404 (کنگره بین المللی پیوست نگاری فرهنگی) در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۱ تا ۸ اسفند ۱۳۹۱ توسط مرکز راهبری مهندسی فرهنگی استان بوشهر و تحت حمایت سیویلیکا در شهر بوشهر برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


کنگره بین المللی پیوست نگاری فرهنگی

محورهای کنگره:
الف) پیوست نگاری فرهنگی: مبانی نظری و الزامات
•ابعاد نظری و مؤلفه های پیوست فرهنگی
• اهداف و ضرورت های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تدوین و اجرای پیوست فرهنگی
•روش شناسی تدوین پیوست فرهنگی
•پیوست فرهنگی از منظر اسلام، سایر مکاتب، مطالعه تطبیقی آن
•الزامات وانتظارات فرهنگی در اجرای سیاست ها، برنامه ها و طرح های توسعه ای از منظر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله)
•  پیوست فرهنگی و الزامات حقوقی و قانونی
•نسبت پیوست فرهنگی و انواع دیگر ارزیابی تأثیر (اجتماعی، زیست محیطی و ...)
•پیوست فرهنگی و تجارب جهانی
 
ب) پیوست نگاری فرهنگی راهبردها ، سیاست ها و مطالعات کاربردی
در نظام فرهنگی:
•پیوست فرهنگی و الگوی اسلامی، ایرانی پیشرفت
•پیوست فرهنگی و نقشه مهندسی فرهنگی
•پیوست فرهنگی، فرآیند جهانی شدن و ارتباطات فرهنگی
•پیوست فرهنگی در رسانه و فن آوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی
•پیوست فرهنگی، جنگ نرم، فضاهای مجازی
•پیوست فرهنگی، توسعه فرهنگی و  زیست بوم
•در نظام اجتماعی:
•پیوست فرهنگی در طرح های امنیتی و انتظامی
•پیوست فرهنگی، امنیت و آسیب های اجتماعی
•پیوست فرهنگی، بهداشت، سلامت و محیط زیست
•پیوست فرهنگی، زنان و خانواده
•پیوست فرهنگی ، جوانان و اوقات فراغت
•پیوست فرهنگی در مدیریت شهری، معماری و شهرسازی

در نظام اقتصادی:
•پیوست فرهنگی و توسعه پایدار
•پیوست فرهنگی و مدیریت استراتژیک
•پیوست فرهنگی و مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها
•پیوست فرهنگی، فرهنگ سازمانی و بهره وری
•پیوست فرهنگی و نقش آن در تولید، نوآوری و کارآفرینی
•پیوست فرهنگی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
•پیوست فرهنگی در طرح ها، شهرک های صنعتی، مناطق اقتصادی و گمرکات 
•پیوست فرهنگی در طرح های خدماتی، بازرگانی و حمل و نقل
•پیوست فرهنگی در طرح ها و پروژه های توسعه روستایی و کشاورزی
•پیوست فرهنگی در میراث فرهنگی و گردشگری
 
ج) پیوست فرهنگی: نظام اجرایی، ساختارها و فرآیندها
•پیوست فرهنگی، سازوکار وفرآیند عملیاتی کردن آن
•پیوست فرهنگی،نظام ارزیابی، نظارت و پایش آن
•تضمین‌های قانونی و اجرایی عملی شدن پیوست فرهنگی
•مسئولیت فرهنگی شرکت ها، مبانی و ضرورت ها
•پیوست فرهنگی،  بهره مندی از ظرفیت های فرهنگی نهادهای تخصصی، دانشگاه ها و بخش خصوصی
•پیوست فرهنگی و سازو کار نهادینه سازی،توانمندی، ایجاد انگیزه و التزام مدیران در طراحی و اجرای آن
•پیوست فرهنگی، ظرفیت سازی علمی، کارشناسی و منابع انسانی