دومین همایش مدیران آموزش سازمانهای تولیدی و خدماتی

دومین همایش مدیران آموزش سازمانهای تولیدی و خدماتی

The 2nd Conference of Training Managers

دومین همایش مدیران آموزش سازمانهای تولیدی و خدماتی در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۳۸۷ تا ۲۲ خرداد ۱۳۸۷ توسط معماران مدیریت آریا در شهر تهران برگزار گردید.


اهداف همایش
1- ارائه و تبادل برترین تجارب در زمینه سیستمهای آموزش
2- آشنائی با آخرین یافته ها و نظریات علمی در خصوص آموزش سازمانی
3- آشنائی با ارائه دهندگان خدمات، تجهیزات و محصولات آموزشی و کمک آموزشی.

محورهای همایش
1-   فرآیند آموزش
2-   سازماندهی واحد آموزش
3-   روش ها و تکنیک های آموزش
4-   پایش، اندازه گیری و بهبود فرآیند آموزش
5-   مدیریت زنجیره تأمین آموزش
6-    آموزش و سیستم های مدیریت
7-   آموزش و تعالی سازمانی
8-   استانداردهای آموزش
9-   تأثیر شرایط فیزیکی و محیطی در آموزش
10- کاربرد روانشناسی در آموزش
11- کاربرد فن آوری اطلاعات (IT) در آموزش
12- سازمانهای یادگیرنده