اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

The First National Congress on Tomato Production and Processing Technology

اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۳۸۷ تا ۲۴ بهمن ۱۳۸۷ توسط مرکزتحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی و سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی، دانشگ در شهر مشهد برگزار گردید.


اهــداف
تبادل نظر بین متخصصان و تولیدکنندگان
ارائه راهکارهای توسعه کشت و صنعت گوجه فرنگی
ارائه جدیدترین دستاورد های تحقیقاتی تولید و فرآوری گوجه فرنگی
برقراری ارتباط بین مراکز آموزشی ـ تحقیقاتی ، صنایع و شرکتهای وابسته
ارتقاء دانش فنی کارشناسان و دست اندر کاران تولید و فرآوری گوجه فرنگی


محورهای همایش
تولید و فرآوری بذر
به زراعی، به نژادی و مکانیزاسیون
صنایع تبدیلی
آفات ، بیماری ها و علف های هرز
اقتصاد و بازاریابی
تولید محصول سالم
عملکرد بانکها و بیمه
کیفیت، استانداردها و معیارهامقالات پذیرش شده در اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی