نخستین همایش توسعه شهری پایدار

نخستین همایش توسعه شهری پایدار

First Conference on Sustainable Urban Development

پوستر نخستین همایش توسعه شهری پایدار

نخستین همایش توسعه شهری پایدار در تاریخ ۲ آذر ۱۳۸۹ تا ۳ آذر ۱۳۸۹ توسط قطب علمی توسعه شهری پایدار و دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران، تحت حمایت در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


نخستین همایش توسعه شهری پایدار

مقدمه
موضوع توسعه شهری پایدار از جمله مباحث مهم در شهرسازی معاصر است که بخش وسیعی از ادبیات علمی توسعه شهری و نیز سیاست ها، برنامه ها و طرح ها را به خود معطوف ساخته است. از یک سو، تعریف و مفهوم توسعه شهری پایدار از گستردگی خاصی برخوردار بوده و از سوی دیگر، بسیاری از زوایا و ابعاد آن مورد چالش است که شامل ابعاد زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگی، مدیریتی، اقتصادی و کالبدی می شود. دیدگاه ها، نگرش ها و راهبردهای مطرح در جهت توسعه شهری پایدار در مقیاس های بین المللی، ملی و محلی همچنان مورد بحث مجامع علمی جهانی هستند. در ایران، علی رغم اینکه فعالیت های قابل توجهی در سالهای اخیر از سوی سازمان های دولتی و نیز مجامع علمی صورت گرفته است، اما فقدان فعالیت هایی که در بر گیرنده مجموعه مباحث، دیدگاه ها و نگرش ها در زمینه توسعه شهری پایدار باشد، مشهود است.
بدین ترتیب« قطب علمی توسعه شهری پایدار» و دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران در راستای رسالت ها و فعالیت های آموزشی و پژوهشی خود، برای اولین بار در ایران، برگزاری همایش علمی و تخصصی توسعه شهری پایدار را در دستور کار خود قرار داد. این همایش به دنبال آن است که با گردهم آوردن صاحب نظران، اندیشمندان، دانشگاهیان، سیاستگزاران و مدیران، سازمانهای ذی ربط و علاقه مند، مهندسین مشاور و متخصصان و علاقه مندان موضوع توسعه شهری پایدار، به تبیین مفاهیم و اهداف توسعه پایدار بپردازد.

اهداف همایش
«همایش توسعه شهری پایدار»، در نظر دارد با معرفی توان علمی و کاربردی برای ارتقا سطح کیفی توسعه های شهری و همچنین بررسی نیازمندی و ضروت های آموزش توسعه شهری پایدار در ایران گام برداشته و با شناسایی  نگرش ها، تجربیات نوین و تحلیل ابعاد نظری و کاربردی توسعه شهری پایدار، به تحلیل آموزش و پژوهش آن در ایران بپردازد.  برقراری ارتباط بیشتر بین نهادهای علمی و اجرایی کشور در جهت تحقق توسعه شهری پایدار نیز از جمله اهداف این همایش است.

محورهای اصلی همایش
1-تجارب توسعه شهری پایدار
2-الگوهای آینده توسعه شهر در ایران
3-سیستم های حمل و نقلی : پایداری حمل و نقل در شهرهای ایران
4-حکمروایی شهری در جهت نیل به توسعه شهری پایدار در ایران
5-شاخص های توسعه شهری پایدار
6-آموزش و پژوهش در توسعه شهری پایدار
7-سکونتگاه های بومی و توسعه شهری پایدار در  ایران
8-ناپایداری شهر و عوامل موثر
9-توسعه شهری پایدار و پراکنش سکونتگاه های انسانی

برنامه های جنبی همایش
•برگزاری میزگردها و کارگاه های آموزشی
با توجه به ضرورت مقوله آموزش در ارتقای سطح دانش توسعه شهری پایدار، در این همایش دوره های آموزشی در حوزه های مرتبط با توسعه پایدار و اهداف آن در شهرها برگزار خواهد شد.
•نمایشگاه فعالیت های مرتبط با توسعه شهری پایدار توسط بخش دولتی، عمومی و خصوصی
با توجه به ضرورت آشنایی دست اندرکاران توسعه شهری پایدار با دستاورد های و ایده های نو در این عرصه و به منظور شناخت ملموس و عینی تر از اهداف و شاخص های توسعه شهری پایدار نمایشگاهی از دستاوردها و ایده های نو در حوزه های مرتبط با توسعه شهری پایدار برگزار خواهد گردید.

•نمایشگاه انتشارات
با توجه به رویکرد آموزشی و پژوهشی همایش، نمایشگاهی برای عرضه ی انتشارات مرتبط برگزار می گردد.

شرایط ارسال مقاله
•چکیده مقاله به صورت تایپ شده در محیط Word و حداکثر 300 کلمه به همراه کلید واژه ها و مشخصات کامل نویسندگان ارسال گردد.
•خلاصه و اصل مقاله در موعد های مقررارسال گردد.
•فرمت تهیه مقالات، ارسال مقالات و مکاتبات بعدی صرفاً از طریق سایت همایش صورت می پذیرد.
•مقالات پذیرفته شده به دو صورت سخنرانی و پوستر  ارائه خواهند شد.
•مقالات برگزیده همایش پس از ویرایش، در کتاب مجموعه مقالات منتشر خواهد شد.

دبیرخانه همایش
آدرس : تهران –   خیابان انقلاب – خیابان قدس – خیابان ایتالیا – پلاک 47  -ساختمان شماره 2 پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران – طبقه هشتم – دفتر « قطب علمی توسعه شهری پایدار»مقالات پذیرش شده در نخستین همایش توسعه شهری پایدار