اولین همایش علمی، دانشجویی علوم و فناوری رنگ

اولین همایش علمی، دانشجویی علوم و فناوری رنگ

اولین همایش علمی، دانشجویی علوم و فناوری رنگ در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۸۷ تا ۱۵ اسفند ۱۳۸۷ توسط پژوهشکده صنایع رنگ در شهر تهران برگزار گردید.


اهداف همایش:
تشویق به خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی
شناسایی استعدادهای جوان، پژوهشگران، محققان و دستاوردهای تحقیقاتی ایشان در زمینه علوم مرتبط با رنگ و کاربردهای آن در صنایع مختلف
تشویق به پژوهش و افزایش سطح علمی شرکت کنندگان و تبادل و انتقال تجربه‌ها
بررسی و معرفی زمینه های نوین در علوم و مهندسی رنگ 

محورهای کلی همایش:
رنگرزی و چاپ
رنگ و فناوری نانو
رنگ و محیط زیست
رنگدانه­های آلی و معدنی
نمایش و اندازه‌گیری رنگ
رزین ها و مواد افزودنی در رنگ
پوشش های سطوح و خوردگیمقالات پذیرش شده در اولین همایش علمی، دانشجویی علوم و فناوری رنگ