اولین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی

اولین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی

The First Conference of Seperation Science and Engineering

اولین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۸ تا ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ توسط انجمن مهندسی شیمی ایران و دانشگاه شهید باهنر کرمان در شهر کرمان برگزار گردید.


اهداف کنفرانس

فرآیندهای جداسازی مواد به منظور تهیه دو یا چند محصول مشخص از مخلوط مواد مختلف به کار می‌روند. این فرآیندها بر اساس خواص فیزیکی و یا شیمیائی مواد عمل نموده و کاربردهای وسیعی در علوم و مهندسی دارند. هدف از برگزاری این همایش کمک به توسعه و اعتلای فعالیتهای پژوهشی و فراهم نمودن زمینه برای تبادل نظریه‌ها و اطلاعات علمی بین مراکز دانشگاهی، پژوهشی و صنعتی می باشد.