نخستین همایش ارتباطات،زبان و ادبیات فارسی و مطالعات زبان شناختی

نخستین همایش ارتباطات،زبان و ادبیات فارسی و مطالعات زبان شناختی

The First Conference on Communication Sciences, Persian Language and Literature, and Linguistics

پوستر نخستین همایش ارتباطات،زبان و ادبیات فارسی و مطالعات زبان شناختی

نخستین همایش ارتباطات،زبان و ادبیات فارسی و مطالعات زبان شناختی در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط موسسه نامی سخن هگمتانه و تحت حمایت سیویلیکا در شهر همدان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:
 ارتباطات
ارتباطات: رسانه،ارتباطات انسانی،روابط عمومی.
رسانه:رسانه های مکتوب،رسانه های شنیداری،رسانه های تصویری،شبکه های اجتماعی،اینترنت.
ارتباطات انسانی: ارتباطات میان فردی،همدلی،ارتباطات دوسویه،فرا ارتباط،ارتباطات کلامی و ارتباطات غیرکلامی،ارتباطات موثر،تعامل و تفاهم در ارتباطات،بومی سازی نظریات ارتباطات جمعی.
روابط عمومی: روابط عمومی نوین و سنتی،روابط عمومی الکترونیک،افکار عمومی و روابط عمومی،مدیریت روابط عمومی.

 زبان و ادبیات فارسی
ادبیات تطبیقی
نقد و تحلیل آثار ادبی
بلاغت و سبک شناسی
تاریخ ادبیات
نسخه شناسی

مطالعات زبان شناختی:
زبان شناسی
مطالعات زبانی
نشانه شناسی
آوا شناسی
سایر موارد مرتبط با زبان شناسی

 مطالعات میان رشته ای:
و هر آنچه به حوزه زبان و ادبیات فارسی،ارتباطات و مطالعات زبان شناختی و علی الخصوص به ارتباط آنها به هم مربوط می باشد.مقالات پذیرش شده در نخستین همایش ارتباطات،زبان و ادبیات فارسی و مطالعات زبان شناختی