نخستین همایش ملی ایمنی در کارگاههای ساختمانی

نخستین همایش ملی ایمنی در کارگاههای ساختمانی

1st Congress On Safety in Construction Sites

نخستین همایش ملی ایمنی در کارگاههای ساختمانی در تاریخ ۱۴ آذر ۱۳۸۷ تا ۱۵ آذر ۱۳۸۷ توسط خانه عمران در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:
-اهمیت ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی و چالش‌های موجود‌ و ضرورت‌ها
-اهداف،استراتژی‌ها و وظایف سازمان‌های مرتبط و NGO‌ ها قوانین،ضوابط،استانداردها و دستورالعمل‌ها
-انواع حوادث در کارگاه‌های ساختمانی و روش‌های پیشگیری
-جایگاه رسانه‌ها،فرهنگ‌سازی،نقش آموزش و مشاوره در ایمنی
-نگاه سیستمی و جامع نگر به مسائل ایمنی،بهداشت و محیط زیست
-تاثیر فن‌آوری‌های نوین ساخت و روش‌های اجرایی در کاهش حوادث
-ایمنی در کشور‌های پیشرفته
-نقش صنعت بیمه در ایمنی
-ایمنی،هزینه و کیفیت ساخت

سرفصل های همایش:
1. مبانی نظری:
  1-1 اهمیت و ضرورت ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست در ساخت و ساز شهری
  ‌1-2 انواع حوادث و روش‌های پیشگیری
  ‌1-3 استقرار سیستم مدیریت HSE در ساخت و ساز شهری
  ‌1-4 روش‌های ارزیابی ریسک در ساخت و ساز شهری
  1-5 آنالیز مخاطرات کارگاهی
2. مدیریت و سیاست‌گذاری:
  2-1 تفکر سیستمی در مسائل ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست
  ‌2-2 استراتژی و‌ وظایف سازمان‌های مسؤول
  ‌2-3 جایگاه رسانه‌ها
  ‌2-4 نقش آموزش و مشاوره
  ‌2-5 نقش صنعت بیمه
  ‌2-6 اقتصاد ایمنی
  ‌2-7 ایمنی و کیفیت ساخت و ساز
3. قوانین و مقررات:
  ‌3-1 قوانین جاری (قانون کار، قانون تأمین اجتماعی، قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان، قانون شهرداری‌ها، قانون مجازات اسلامی، قانون مسؤولیت مدنی، مبحث 12 مقررات ملی ساختمان )
  ‌3-2 آیین‌نامه‌های حفاظتی و بهداشت کار
  ‌3-3 استانداردها
  ‌3-4 مدارک فنی بین‌المللی
  ‌3-5 مسائل حقوقی و کارشناسی حوادث ایمنی
4. اجرا و کنترل:
  ‌4-1 تأثیر فناوری‌های نوین و روش‌های ساخت
  ‌4-2 نقش، وظیفه و مسئولیت‌های مالک، مجری و ناظر
  ‌4-3 مجریان ایمنی
  ‌4-4 مشاوران ایمنیمقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملی ایمنی در کارگاههای ساختمانی