نهمین همایش تخصصی رمزنگاری-رمزنگاری و امنیت شبکه های ارتباطی

نهمین همایش تخصصی رمزنگاری-رمزنگاری و امنیت شبکه های ارتباطی

9th specialized Cryptography Conference- Cryptography and security of Communication Network

پوستر نهمین همایش تخصصی رمزنگاری-رمزنگاری و امنیت شبکه های ارتباطی

نهمین همایش تخصصی رمزنگاری-رمزنگاری و امنیت شبکه های ارتباطی در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۹۱ توسط دانشگاه جامع امام حسین (ع) در شهر تهران برگزار گردید.


اهداف همایش:

- گسترش همکاری‌های علمی- پژوهشی بین مراکز آموزشی، پژوهشی و صنعتی در حوزه علوم رمز
- تبادل اطلاعات بین اعضا هیات علمی، محققان و دانشجویان و آشنایی با دستاوردهای علمی در حوزه رمزنگاری
- ارائه دست آوردها، روش ها و فعالیت های انجام شده در زمینه رمزنگاری
- شناسایی محققین توانمند و علاقمند به پژوهش در حوزه رمز و امنیت

 

محورهای همایش:

- محرمانگی و احراز اصالت در شبکه های اقتضایی
- محرمانگی و احراز اصالت در شبکه های سلولار نوین
 - محرمانگی و احراز اصالت و یکپارچگی در پروتکلهای مدیریت کلید
 - سایر موضوعات مرتبط