اولین کنفرانس ملی بررسی اندیشه های بزرگان دینی ملی

اولین کنفرانس ملی بررسی اندیشه های بزرگان دینی ملی

پوستر اولین کنفرانس ملی بررسی اندیشه های بزرگان دینی ملی

اولین کنفرانس ملی بررسی اندیشه های بزرگان دینی ملی در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط موسسه مدیریت کنفرانس های علمی اندیشوران هزاره سوم و تحت حمایت سیویلیکا در شهر قم برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:


محورهای کنفرانس شامل بررسی سیر اندیشه های شخصیت های مهم ایران به عنایت به افق پیشرفت کشور می باشد. در واقع هدف این است که با استفاده از اندیشه های شخصیت های تاثیر گذار در تاریخ سیاسی مذهبی ایران و دیگر زمینه ها، راهکارهای نیل به پیشرفت و توسعه روز افزون ایران اسلامی فراهم شود.
 
-سیر  اندیشه های شخصیت های سیاسی ایران
 -سیر  اندیشه های شخصیت های مذهبی ایران
-سیر  اندیشه های شخصیت های ماندگار  ایران د رحوزه های مختلف علمی و اجتماعی
- سیر  اندیشه های شخصیت های ورزشی ایران
- سیر  اندیشه های صاحب نظران حوزه سیاسی و مذهبی ایران