دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی

پوستر دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۴ توسط موسسه سرآمدهمایش کارین و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تركيه - استانبول برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

-مهندسی کامپیوتر
-مهندسی بــرق
-مهندسی مکانیک
-مهندسی عمـران
-مهندسی کشاورزی
-مهندسی معمـاری
-مهندسی هوافضـا
-مهندسی متالـوژی
-مهندسی پزشکی
-مهندسی معــدن
-علوم زیسـتی
-زمین شنـاسی
-علوم آزمایشگاهی
-داروســازی
-ریاضیــات
-فیزیک
-شـیمـی
-شیمی کاربردی
-آمـــار
-بیوتکنولوژی
-روانشنــاسی
-علوم اجتماعی
-علـوم تربیـتی
-باستان شناسی
-آموزش زبـان
-فلسفــه
-اقتـصــاد
-پژوهش درهنر
-مدیریت مهاجرت بین الملل
-مهندسی نفت
-مهندسی فناوری اطلاعات
-تاریخ
-علوم ورزشی
-حقوق بین الملل
-مهندسی صنایعمقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی