دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتات

دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتات

پوستر دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتات

دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتات در تاریخ ۹ آذر ۱۳۹۶ توسط دانشگاه فنی و حرفه ای - کشاورزی دماوند و تحت حمایت سیویلیکا در شهر دماوند برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


محورهای همایش:

کشاورزی پایدار
کشاورزی ارگانیک
بیوشیمی گیاهی
مکانیزاسیون و ماشین های کشاورزی
کاربرد علوم بین رشته ای در علوم کشاورزی
صنایع چوب و کاغذ
علف هرز
دامپروری
سایر علوم مرتبط با کشاورزی
ک شناسی
آبیاری
اقتصاد کشاورزی
ترویج و آموزش کشاورزی
جنگل داری
صنایع غذایی
آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
هواشناسی کشاورزی
مرتعداری
توسعه کشاورزی

زراعت 
اصلاح نباتات و ژنتیک
فیزیولوژی گیاهی
تولیدات گیاهی و اگرواکولوژی
تکنولوژی بذر
فضای سبز
آفات و حشره شناسی
بیماری های گیاهی
تنش های زنده و غیر زنده
ماشین آلات کشاورزی