پنجمین کنفرانس تجهیزات دوار در صنایع نفت و نیرو

پنجمین کنفرانس تجهیزات دوار در صنایع نفت و نیرو

5th Conference on Rotating Equipment in Oil & Power Industries

پنجمین کنفرانس تجهیزات دوار در صنایع نفت و نیرو در تاریخ ۱ بهمن ۱۳۹۲ تا ۲ بهمن ۱۳۹۲ توسط موسسه اطلاع رسانی نفت - گاز و پتروشیمی در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای کنفرانس:

مدیریت تجهیزات دوار،
- مدیریت راهبردی و یکپارچه تجهیزات دوار
- انتخاب تجهیزات دوار
- اقتصاد مهندسی تجهیزات دوار
- مدیریت مصرف و بهره وری انرژی
- مدیریت دانش در صنعت تجهیزات دوار
- آموزش و راهبری نیروی انسانی
- مدیریت ریسک در تجهیزات دوار
- پیاده سازی استانداردها و نقش نهاد های مرجع
- ظرفیت ها و فرصت های برون سپاری

طراحی و ساخت،
- طراحی و تحلیل عددی تجهیزات دوار تراکم ناپذیر (پمپ، فن و دمنده و ...)
- طراحی و تحلیل عددی تجهیزات دوار تراکم پذیر (توربین گاز، توربین بخار، کمپرسور و ...)
- طراحی و تحلیل الکتریکی و مکانیکی ژنراتور و موتور الکتریکی
- استانداردها، روش ها و فناوری های ساخت تجهیزات و قطعات
- جریان های گذرا و اثرات متقابل (استال، سرج، اثر متقابل روتور و استاتور، کاویتاسیون و ...)
- کنترل جریان فعال و غیر فعال
- بازسازی و بهینه سازی تجهیزات دوار

نصب، راه اندازی و بهره برداری،
- چالش ها و راهکارهای نصب و تنظیم
- سازه ها و زیر ساخت های نصب
- فناوری ها و راهکارهای جایگاه یابی
- تجهیزات اندازه گیری و تنظیم نصب
- پیش راه اندازی، راه اندازی آزمایشی و عملیاتی
- بهره برداری بهینه تجهیزات دوار
- ارزیابی عملکرد تجهیزات دوار

بازرسی و تست،
- روش ها، بازرسی فنی تجهیزات و تست در مراحل تولید، حمل، نصب، پیش راه اندازی، بهره برداری، نگهداری، تعمیرات و بهینه سازی
- تحلیل خطر و روش های بازدارنده در تامین ایمنی
- روش های بازرسی غیر مخرب (NDT)

نگهداری و تعمیرات (نت)،
- مدیریت راهبردی و اجرایی نگهداری و تعمیرات
- تشخیص، آشکار سازی و پیش بینی عیوب
- نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر
- فنون پیش‌بینانه و پیش اقدام
- راهبردها و راهکارهای جامع پایش وضعیت
- آنالیز ارتعاشات، روغن، ترموگرافی، پایش صوت، جریان الکتریکی و تشخیص خوردگی
- نگهداری و تعمیرات بر مبنای قابلیت اطمینان (RCM)
- CMMS

کنترل، ابزاردقیق و اتوماسیون،
- طراحی کنترل (خطی، غیرخطی، بهینه، وفقی، مقاوم، هوشمند، فازی، شبکه عصبی و...)
- بسترهای صنعتی اتوماسیون
- مانیتورینگ صنعتی، ابزار دقیق و شبکه های سنسوری

قابلیت اطمینان،
- پیش بینی و مدل سازی قابلیت اطمینان
- روش های کمی، کیفی و بهینه سازی قابلیت اطمینان
- تست های قابلیت اطمینان