دومین کنفرانس تجهیزات دوار در صنایع نفت و نیرو

دومین کنفرانس تجهیزات دوار در صنایع نفت و نیرو

2nd conference on Rotating Eqiupment in Oil and Power industries

دومین کنفرانس تجهیزات دوار در صنایع نفت و نیرو در تاریخ ۲ خرداد ۱۳۸۹ تا ۳ خرداد ۱۳۸۹ توسط در شهر تهران برگزار گردید.


محورها
انتخاب تجهیزات دوار
طراحی و ساخت
نصب، تنظیم و جایگاه یابی
بازرسی و تست
بهره برداری، آغاز و عملیات
پایش وضعیت
نگهداری و تعمیرات
ابزار دقیق
قابلیت اطمینان
مصرف انرژی
استانداردها
تجهیزات دوار
توربین
ژنراتور
کمپرسور
پمپ
موتور
فن و دمنده