همایش ملی شهر خلاق ایده ها و چالش ها در ایران

همایش ملی شهر خلاق ایده ها و چالش ها در ایران

National Conference on Ideas and Creative City Challenges in Iran

پوستر همایش ملی شهر خلاق ایده ها و چالش ها در ایران

همایش ملی شهر خلاق ایده ها و چالش ها در ایران در تاریخ ۸ آبان ۱۳۹۲ تا ۹ آبان ۱۳۹۲ توسط سازمان منطقه آزاد قشم در شهر قشم برگزار گردید.


اهداف همایش:

- ارتقاء دانش شهرسازی کشور و تبیین اصول نوین برنامه ریزی و طراحی
- تبیین ایده ها و چالش های بهره­گیری از مفاهیم نوین توسعه خلاق در مدیریت شهری کشور
- تبیین راه­کارهای ارتقاء جایگاه شهرهای مناطق آزاد در رقابت­های منطقه ای

محورهای همایش:

- شهر خلاق؛ تبیین ماهوی
- اصول برنامه ریزی در شهر خلاق
- کیفیت های طراحی در شهر خلاق
- فضاهای عمومی در شهر خلاق
- نقش فرهنگ و هنر در شهر خلاق
- بازآفرینی شهری خلاق
- خلاقیت و رقابت های شهری
- خلاقیت و نوآوری های ارزش آفرین در اقتصاد شهری
- توسعه دارایی مبنا در شهر خلاق
- خلاقیت در مدیریت و سیاست های شهری
- شهر خلاق و فناوری های آینده
- آینده شهری در ایران و عرصه¬های خلاقیت
- چالش های نهادی_مدیریتی در ایجاد شهر خلاق در ایران
- فرصت های ایجاد شهرهای خلاق در مناطق آزاد تجاری – صنعتی ایران