چهارمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

چهارمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

04th Conference on Quality and Productivity in Electric Industry

چهارمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۸۲ تا ۲۸ خرداد ۱۳۸۲ توسط شرکت متن در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق