دومین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

دومین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

02nd Conference on Quality and Productivity in Electric Industry

دومین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۸۰ توسط شرکت متن در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق