اولین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

اولین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

01st Conference on Quality and Productivity in Electric Industry

اولین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق در تاریخ ۱۵ تیر ۱۳۷۹ توسط شرکت متن در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق