نهمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت و چهاردهمین کنفرانس بین المللی سازمان کیفیت آسیا و اقیانوسیه

نهمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت و چهاردهمین کنفرانس بین المللی سازمان کیفیت آسیا و اقیانوسیه

9th ICQM/14th APQO International Conference

نهمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت و چهاردهمین کنفرانس بین المللی سازمان کیفیت آسیا و اقیانوسیه در تاریخ ۲ شهریور ۱۳۸۷ تا ۴ شهریور ۱۳۸۷ توسط شرکت فرآیند تحقیق در شهر تهران برگزار گردید.


شعار کنفرانس : " نقش های نوین کیفیت و جامعه جهانی "

نهمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت و چهاردهمین کنفرانس بین المللی سازمان کیفیت اسیا و اقیانوسیه با شعار مرکزی " نقش های نوین کیفیت و جامعه جهانی " به عنوان مهمترین و حیاتی ترین موضوع مطرح در جهان کیفیت برگزار و درمحورهای زیر انرا مورد بررسی قرار خواهد داد:

رویکرد سیستمی و راهبرد های مدیریتی
تعالی کسب و کار
راهبری
حاکمیت سازمانی
وفاداری مشتری
مدیریت دانائی
خلاقیت و ابتکار
شش سیگما و تولید ناب
کیفیت در خدمات عمومی
کیفیت در اموزش
کیفیت در بهداشت و درمان
کیفیت و معنویت
کیفیت زندگی
حفاظت از محیط و توسعه پایدارمقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت و چهاردهمین کنفرانس بین المللی سازمان کیفیت آسیا و اقیانوسیه