هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

07th International Conference of Quality Managers

هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۸۵ تا ۲۸ تیر ۱۳۸۵ توسط مجموعه همایش های بین المللی اجلاس در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت