ششمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

ششمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

6th International Conference of Quality Managers

ششمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۸۴ تا ۲۹ تیر ۱۳۸۴ توسط شرکت فرآیند تحقیق در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت