پنجمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

5th International Conference of Quality Managers

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۸۳ تا ۱۷ تیر ۱۳۸۳ توسط شرکت فرآیند تحقیق در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت