چهارمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

04th International Conference of Quality Managers

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۸۱ تا ۲۶ تیر ۱۳۸۱ توسط سالن مرکزی اجلاس سران کنفرانس اسلامی در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت