دومین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

دومین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

2nd International Conference of Quality Managers

دومین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۸۰ تا ۲۷ تیر ۱۳۸۰ توسط شرکت فرآیند تحقیق در شهر تهران برگزار گردید.