اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و سازه های مقاوم

اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و سازه های مقاوم

1st Conference on Passive Defense and Resistant Structures

اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و سازه های مقاوم در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۸۹ تا ۵ اسفند ۱۳۸۹ توسط دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در شهر بابل برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و سازه های مقاوم