دومین کنفرانس تخصصی تخلیه جزئی در تجهیزات الکتریکی

دومین کنفرانس تخصصی تخلیه جزئی در تجهیزات الکتریکی

2nd Conference on Partial Discharge in Electrical Apparatuses

دومین کنفرانس تخصصی تخلیه جزئی در تجهیزات الکتریکی در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۰ تا ۱۵ اسفند ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آب و برق شهید عباسپور در شهر تهران برگزار گردید.