کنفرانس ملی سنتز آلی و شیمی دارویی

کنفرانس ملی سنتز آلی و شیمی دارویی

Conference on the Organic Synthesis and Pharmaceutical Chemistry

پوستر کنفرانس ملی سنتز آلی و شیمی دارویی

کنفرانس ملی سنتز آلی و شیمی دارویی در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اهواز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

- شیمی آلی
- شیمی دارویی
- مدل سازی مولکولی
- نانو تکنولوژی در سنتز آلی
- شیمی آلی سبز
- شیمی آفت کش ها و علف کش ها
- کاتالیست ها در سنتز آلی
- واکنش های چند جزیی
- شیمی آلی فلزی
- داروسازی
- نانو تکنولوژی دارویی
- فیتو شیمی(گیاهان دارویی)
- کاربرد واکنش های سنتزی در صنایع شیمیایی و دارویی
- روش های سنتزی جدید در شیمی آلی و دارویی
- بیوشیمی و شیمی زیستی