نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی

نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی

The First Conference of the Organizational Education Pathology

پوستر نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی

نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۰ تا ۷ اسفند ۱۳۹۰ توسط موسسه آفاق صنعت و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی

محورهای همایش
بررسی آسیب های زیرساختی و فرآیندی آموزش
 پیامدهای عدم نیاز سنجی مناسب و بهنگام در آموزشهای سازمانی
 چالشها و نقایص برنامه ریزی آموزش سازمانی و اثرات آن بر کیفیت آموزشها
 علل مقاومت مدیران ارشد برای سرمایه گذاری در آموزشهای سازمانی کارکنان
 مزایا و معایب برونسپاری آموزشهای سازمانی کارکنان
 مزایا و موانع برنامه ریزی  آموزشهای سازمانی مطابق با استانداردهای جهانی
 فرهنگ سازمانی واثرات آن بر آموزشهای سازمانی
 علل و عوامل عدم تطابق برنامه های آموزشی با اهداف و استراتژیهای سازمانی
 علل و عوامل کاهش اثر بخشی آموزشهای سازمانی
 نظام آموزشی،دستورالعملهای اجرایی و نقش آنها در کیفیت آموزشهای سازمانی
 آسیب شناسی توسعه آموزش های سازمانی
 بررسی اولویت های سرمایه گذاری آموزشی برای سطوح مختلف سازمانی
 آسیب شناسی آموزش های سازمانی در بخش دولتی
 مدلهای کاربردی در آسیب زدایی از آموزشهای سازمانی

فراخوان مقاله
منابع انسانی و توسعه آموزش های سازمانی همواره ازسوی مدیران آینده نگر مورد توجه ویژه قرار داشته است و به مرور زمان طیف وسیعتری ازمدیران به اهمیت آن پی می برند و به آن می پردازند.
امروزه بی تردید در اکثر سازمانها آموزش کارکنان به عنوان یکی از اصول اساسی مطرح است اما باید پذیرفت در شرایط کنونی، بحث آموزش کارکنان در سازمانها با شرایط، محدودیتها و مشکلات خاص خود رو بروست و ناگفته پیداست که این تضاد، یعنی نیاز به آموزش و بهسازی نیروی انسانی از یک سو و موانع برنامه ریزی و توسعه آموزش های سازمانی برای متولیان امر آموزش از سوی دیگر، به صورت یک مشکل جدی در آمده است.
در این همایش که برای اولین بار در کشور برگزار می شود، مشارکت مدیران و متولیان امر آموزش بویژه آموزش های سازمانی از اهداف اصلی و نقاط قوت همایش است. آنچه مسلم است اطلاع از نتایج آخرین پژوهشها در این زمینه و همچنین چالشهای پیش روی آموزش در سازمانهای مختلف و راهکارهای ارایه شده که نتایج آن نیز در مراحل مختلف مشخص گردیده است می تواند کمک بسیار خوبی در شناسایی و مواجهه با آسیب های آموزش سازمانی باشد.
از تمامی کارشناسان، صاحبنظران و علاقمندان دعوت میشود تا با به اشتراک گذاشتن تجربیات و نقطه نظرات خود در حوزه آسیب شناسی آموزش سازمانی و در قالب ارایه مقاله، در هرچه پربارتر شدن این همایش با دبیرخانه همکاری فرمایید. امید که به یاری پروردگار این همایش گامی موثر در انتشار تجربیات و نقطه نظرات کاربردی متولیان آموزش در سراسر کشور باشدمقالات پذیرش شده در نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی