دومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی

دومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی

The 2nd National Conference on Optimization of Production Distribution and Consumption Chain in the Food Industry

پوستر دومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی

دومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۳ تا ۳۰ بهمن ۱۳۹۳ توسط گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و تحت حمایت سیویلیکا در شهر ساری برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

-ایمنی و امنیت غذایی

-فراورده ها و فناوریهای نوین در صنعت غذا

-مدیریت ضایعات

-طراحی کارخانجات مواد غذایی و بهینه سازی انرژی

-چالشها و راهکارهای تولید، توزیع و مصرف مواد غذایی

-بازارهای هدف صادراتی و راهکارهای نفوذ و نقش سیاستهای حمایتی دولتمقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی