چهارمین همایش ملی مدیریت و علوم انسانی

چهارمین همایش ملی مدیریت و علوم انسانی

Fourth National Conference on Management and Humanities

پوستر چهارمین همایش ملی مدیریت و علوم انسانی

چهارمین همایش ملی مدیریت و علوم انسانی در تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۷ توسط همایش گستران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر جیرفت برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کلی بخش علوم انسانی:
 فلسفه
حقوق
 ارتباطات
 جامعه شناسی
روانشناسی
 سیاست
معارف دینی و الهیات
علوم اجتماعی 
علوم تربیتی
 تاریخ 
 جغرافیا
هنر و ادبیات
 اقتصاد
اقتصاد مقاومتی
 فرهنگ
علوم قرآن و حدیث
 اخلاق
روابط بین الملل
و دیگر موضوعات مرتبط با علوم انسانی
محورهای کلی بخش مدیریت
مدیریت و تکنیک های بهینه سازی 
مدیریت بازرگانی و بازاریابی
مدیریت نکنولوژی، تحقیق و توسعه
مدیریت نیروی انسانی
مدیریت فناوری اطلاعات
مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
مدیریت رفتار و نظریه های سازمانی
مدیریت و سبکهای سرپرستی- تعهد سازمانی، دلبستگی- رهبری، تغییر و تحول
مدیریت تکنولوژی
مدیریت صنعتی
مدیریت اجرایی
تجارت الکترونیک
مدیریت گردشگری و جهانگردی
مدیریت سیستمها، پویایی سیستم
اخلاق و فلسفه سازمان و مدیریت
حاکمیت سازمانی، اخلاق و مسئولیت اجتماعی
مدیریت بهبود کیفیت فرایند یاددهی- یادگیری 
مدیریت عمومی
مدیریت راهبردی
و تمامی زیرمحورهای مرتبط با محورهای مدیریت