اولین همایش ملی مدیریت و علوم انسانی

اولین همایش ملی مدیریت و علوم انسانی

پوستر اولین همایش ملی مدیریت و علوم انسانی

اولین همایش ملی مدیریت و علوم انسانی در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۹۵ توسط همایش گستران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر جیرفت برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

محورهای کلی بخش علوم انسانی
-فلسفه
- حقوق
- ارتباطات
- جامعه شناسی
- روانشناسی
-سیاست
- معارف دینی و الهیات
- علوم اجتماعی 
- علوم تربیتی
- تاریخ 
- جغرافیا
- هنر و ادبیات
- اقتصاد
- اقتصاد مقاومتی
-فرهنگ
- علوم قرآن و حدیث
-اخلاق
- روابط بین الملل
-و دیگر موضوعات مرتبط با علوم انسانی

محورهای کلی بخش مدیریت:
-مدیریت و تکنیک های بهینه سازی                                                                            
-مدیریت بازرگانی و بازاریابی
-مدیریت نکنولوژی، تحقیق و توسعه
-مدیریت نیروی انسانی
-مدیریت فناوری اطلاعات
-مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
-مدیریت رفتار و نظریه های سازمانی
-مدیریت و سبکهای سرپرستی- تعهد سازمانی، دلبستگی- رهبری، تغییر و تحول
-مدیریت تکنولوژی
-مدیریت صنعتی
-مدیریت اجرایی
-تجارت الکترونیک
-مدیریت گردشگری و جهانگردی
-مدیریت سیستمها، پویایی سیستم
- اخلاق و فلسفه سازمان و مدیریت
-حاکمیت سازمانی، اخلاق و مسئولیت اجتماعی
-مدیریت بهبود کیفیت فرایند یاددهی- یادگیری  
-مدیریت عمومی
-مدیریت راهبردی
-و تمامی زیرمحورهای مرتبط با محورهای مدیریتمقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی مدیریت و علوم انسانی