اولین همایش ملی گردشگری پایدار با رویکرد گردشگری ورزشی، سلامت و محیط زیست

اولین همایش ملی گردشگری پایدار با رویکرد گردشگری ورزشی، سلامت و محیط زیست

پوستر اولین همایش ملی گردشگری پایدار با رویکرد گردشگری ورزشی، سلامت و محیط زیست

اولین همایش ملی گردشگری پایدار با رویکرد گردشگری ورزشی، سلامت و محیط زیست در تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۹۴ توسط موسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانی در شهر اردبیل برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

محور ویژه: توسعه گردشگری ورزشی در استان اردبیل

•    گردشگری ورزشی و توسعه اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی 
•    راهکارهای جذب حامیان داخلی و خارجی درتوسعه گردشگری ورزشی
•    نوع شناسی گردشگری ورزشی در اردبیل(کوهنوردی ، دوچرخه سواری توریستی، اسکی، ورزشهای بومی و سنتی، ورزشهای ماجراجویانه و...)
•    موانع توسعه گردشگری ورزشی در اردبیل
•    گردشگری ورزشی، بازاریابی و کارآفرینی
•    نقش زیرساختها ومدیریت بهینه درتوسعه گردشگری ورزشی دراستان اردبیل
•    آموزش و پژوهش در حوزه گردشگری ورزشی
•    مکان یابی ظرفیت‌ها و مناطق مستعد سرمایه‌ گذاری در توسعه گردشگری ورزشی
•    اثرات میزبانی رویدادهای ورزشی بر توسعه گردشگری
•    جایگاه تورها و اردوهای ورزشی در گسترش گردشگری ورزشی در استان اردبیل

گردشگری پزشکی و سلامت در استان اردبیل 
•    مفهوم شناسی گردشگری پزشکی و سلامت  
•    گردشگری پزشکی و سلامت جسمی وذهنی
•    آبهای معدنی و گردشگری سلامت در اردبیل
•    خدمات پزشکی و گردشگری سلامت در اردبیل
•    نقش سازمانهای متولی در توسعه گردشگری پزشکی و سلامت در اردبیل
•    سیاستگذاری در گردشگری پزشکی و سلامت در اردبیل
•    مکان یابی گردشگری پزشکی و سلامت در اردبیل
•    اولویتهای سرمایه گذاری در گردشگری پزشکی و سلامت در اردبیل
•    آسیب شناسی گردشگری پزشکی و سلامت در اردبیل

مدیریت وتوسعه پایدار گردشگری
•    مدیریت وبرنامه ریزی توسعه پایداردر گردشگری 
•    مدیریت‎استراتژیک‎درصنعت گردشگری پایدار
•    مطالعات تطبیقی در سیاست های گردشگری پایدار
•    مشکلات،موانع ونیازهای توسعه پایدار گردشگری
•    گردشگری، فناوریهای نوین و شبکه های اجتماعی
•    مشارکت مردمی در توسعه گردشگری پایدار
•    سیاستگذاری و خط مشی گذاری در گردشگری پایدار
•    مدیریت منابع انسانی درگردشگری پایدار
•    ارتباطات و هماهنگی های بین سازمانی در توسعه گردشگری پایدار
•    مدیریت و بازاریابی خدمات گردشگری
•    مدیریت رفتار شهروندی و گردشگری پایدار

گردشگری و محیط زیست
•    برنامه ریزی محیطی وگردشگری پایدار
•    گردشگری،منابع طبیعی ومدیریت اکوسیستم های طبیعی 
•    پیامدهای زیست محیطی طرح ها و پروژه های گردشگری
•    گردشگری، محیط زیست و توسعه پایدار
•    گردشگری و نهادینه سازی فرهنگ محیط زیست
•    نقش سازمانهای مردم نهاد درگردشگری پایدار با رویکرد حفاظت محیطی
•    مشارکت شهروندان و بخش خصوصی در گردشگری پایدار با رویکرد حفاظت محیطی
•    کاربرد فناوریهای نوین در محیط زیست و توسعه پایدار
•    انرژی های طبیعی و توسعه پایدار گردشگری
•    انرژی های نو و تجدیدپذیر در توسعه پایدار گردشگری 

گردشگری و اقتصاد
•    اقتصاد و بازاریابی گردشگری
•    گردشگری، اشتغال و توسعه کارآفرینی 
•    اقتصاد مقاومتی و گردشگری پایدار
•    گردشگری وتولید ناخالص ملی و داخلی
•    سرمایه گذاری و تامین مالی در گردشگری پایدار
•    ارزیابی طرحهای توسعه گردشگری
•    گردشگری، خدمات، هتلها و آژانسها
•    گردشگری و بخش خصوصی(سند چشم انداز 1404)
•    گردشگردی، سرمایه گذاری داخلی و خارجی

گردشگری و میراث فرهنگی
•    تحلیل‎رفتار در گردشگری‎ و تعاملات‎فرهنگی
•    گردشگری، اقوام، فرهنگ وآیین و رویدادهای محلی و ملی
•    گردشگری، هنروصنایع دستی ایران
•    گردشگری، تاریخ و معماری و باستان شناسی
•    گردشگری، مذهب وآیین های مذهبی و قومی 
•    ارتباطات فرهنگی وتوسعه گردشگری
•    موانع فرهنگی و اجتماعی در گردشگری 
•    رویدادهای فرهنگی و گردشگری
•    گردشگری، دین و اخلاق
•    آموزش و گردشگری پایدارمقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی گردشگری پایدار با رویکرد گردشگری ورزشی، سلامت و محیط زیست