همایش ملی برنامه درسی علوم تجربی در ارتقاء مهارت های تفکرو پژوهش

همایش ملی برنامه درسی علوم تجربی در ارتقاء مهارت های تفکرو پژوهش

پوستر همایش ملی برنامه درسی علوم تجربی در ارتقاء مهارت های تفکرو پژوهش

همایش ملی برنامه درسی علوم تجربی در ارتقاء مهارت های تفکرو پژوهش در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۹۵ تا ۵ اسفند ۱۳۹۵ توسط اداره کل آموزش و پرورش اصفهان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اصفهان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

اهداف همایش:

-توسعه تفکر، تحقیق، خلاقیت و پژوهش
-تبیین رویکردهای برنامه درسی مبتنی بر برنامه درسی ملی
-اشاعه راهبردهای یادگیری و آموزش در برنامه درسی علوم تجربی
 
محورهای  همایش:
-رویکردها و اهداف  برنامه درسی در آموزش علوم تجربی
-تفکر و پژوهش در برنامه درسی علوم تجربی
-رویکردهای آموزش پژوهش محور در  برنامه  درسی علوم تجربی
-روش های ارزشیابی پژوهش محور در  برنامه  درسی علوم تجربی
-پژوهش محوری در مطالعات تیمز و ارزشیابی  مدرسه ای
-پژوهش محوری  و صلاحیت های حرفه ای  معلمان علوم تجربی
-فناوری اطلاعات  و ارتباطات(فاوا) و آموزش پژوهش محور علوم تجربی
-تنوع محیط، محتوا و منابع یادگیری  و آموزش پژوهش محور در علوم تجربی
-تجربیات برتر پژوهش محوری  در آموزش علوم تجربی
-آموزش توسعه پایدار 2030 و برنامه  درسی علوم تجربی