نخستین همایش منطقه ای معماری، شهر، توسعه (چالش ها و راهکارهای مدیریت شهری)

نخستین همایش منطقه ای معماری، شهر، توسعه (چالش ها و راهکارهای مدیریت شهری)

پوستر نخستین همایش منطقه ای معماری، شهر، توسعه (چالش ها و راهکارهای مدیریت شهری)

نخستین همایش منطقه ای معماری، شهر، توسعه (چالش ها و راهکارهای مدیریت شهری) در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر بهبهان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


با تأکید بر چند دانشی و میان دانشی بودن رشته های تخصصی معماری، شهرسازی و مدیریت شهری، هدف اصلی این کنفرانس پرداختن به چالش های معاصر این سه حوزه با تأملی بر برقراری ارتباط، در کنار هم قرارگیری و هم افزایی تخصص های مذکور است. به بیان دیگر در این کنفرانس نه تنها مسائل به صورت جزئی نگر و تخصصی مورد توجه است، بلکه در دیدی کل نگر، بر تقویت ارتباط یافته های پژوهشی این سه حوزه با هم تاکید می شود. البته در این بین پرداختن به مباحث تخصصی معماری منظر هم به عنوان حیطه مرتبط کننده معماری و شهرسازی در کالبد محیط های زندگی امروزین، و هم به عنوان تخصصی نسبتا جوان در کشور ما  بسیار اهمیت دارد. مدیریت شهری نیز آماده سازی فضا جهتِ پویایی عملکرد ها در زمینه اداره شهر و  کارآمدی مشارکت دادن شهروندان در اداره آن است. بطور کلی اهمیت معماری، شهرسازی و مدیریت جامع شهری در زندگی حاضر و شهرهای امروز، در زمینه مرتفع نمودن مشکلات شهری و رفع کمبودها و نیازهای جامعه شهری وروستایی روشن می شود.
امید است این کنفرانس با همراهی و همکاری همه اندیشمندان، پژوهشگران ، دانشجویان، مدیران و ... در همه تخصص های مرتبط با موضوعات طرح شده، به اهداف ذکر شده دست یابد.


محور های همایش
معماری 

⦁    روش ها و فناوری های نو در معماری
⦁     نوآوری و چالش‌های پیش رو 
⦁    تاثیر تحولات تکنولوژیکی در معماری
⦁    تاثیر سبکهای معماری در سیما و منظر شهرها 
⦁    معماری منظر ، بوم شناسی و زیبایی شناسی در معماری 
⦁    انسان شناسی معماری
⦁    الگوهای معماری بومی 
⦁    معماری و هویت شهری
⦁    گرافیک شهری و معماری خیابانی
⦁    تاثیر معماری و طراحی شهری در امنیت روانی شهروندان 

شهرسازی 
⦁    برنامه ریزی ، مدیریت و طراحی شهری 
⦁    بهسازی و نوسازی شهری 
⦁    الگوها و شاخص های توسعه شهری 
⦁    تجارب توسعه شهری پایدار در جهان و ایران 
⦁    مشارکت مردمی در امور شهری و توسعه شهر
⦁    کاربرد فن‌آوری‌های نوین در توسعه شهری 
⦁    حقوق شهری 
⦁    گردشگری شهری 
⦁    بافت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی 
⦁    طرحهای توسعه شهری و چالش های موجود 

منظر شهری 
⦁    برنامه ریزی و مدیریت منظر شهری 
⦁    آسیب‌شناسی منظرشهری 
⦁    عناصر سازنده سیما و منظر شهری  
⦁    ضوابط و دستورالعمل های منظر و نماهای شهری 
⦁    منظر طبیعی شهر و شهرهای سنتی و جدید 
⦁    نمادها، نشانه ها، هنرهای تجسمی و منظر شهری 
⦁    منظر شهری بافت های فرسوده و تاریخی 
⦁    منظر شهری، مسائل اجتماعی و خاطرات جمعی
⦁    منظر شهری بافت های نوساز

 مقالات پذیرش شده در نخستین همایش منطقه ای معماری، شهر، توسعه (چالش ها و راهکارهای مدیریت شهری)