نخستین کنفرانس ملی معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار

نخستین کنفرانس ملی معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار

پوستر نخستین کنفرانس ملی معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار

نخستین کنفرانس ملی معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۵ توسط دبیرخانه کنفرانس و تحت حمایت سیویلیکا در شهر قم برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهایکنفرانس:

- معماری شهرسازی

- جغرافیا و محیط زیست پایدارمقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس ملی معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار