همایش آموزشی تخصصی آب بحساب نیامده

همایش آموزشی تخصصی آب بحساب نیامده

A Practical Approach Based on National and Regional Unaccounted for Water Studies

همایش آموزشی تخصصی آب بحساب نیامده در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۷۹ توسط شرکت آب و فاضلاب استان یزد در شهر یزد برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش آموزشی تخصصی آب بحساب نیامده