دومین کنفرانس پژوهش در فقه،حقوق و علوم اسلامی

دومین کنفرانس پژوهش در فقه،حقوق و علوم اسلامی

The second research conference on jurisprudence, law and Islamic sciences

پوستر دومین کنفرانس پژوهش در فقه،حقوق و علوم اسلامی

دومین کنفرانس پژوهش در فقه،حقوق و علوم اسلامی در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط شرکت توسعه دانش فرزانگان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


محورهای کنفرانس:

  • حقوق ( کلیه گرایش ها)

  • فقه و الهیات اسلامی

  • علوم اسلامی

  • علوم سیاسی

  • فلسفه

  • علوم اجتماعی و فرهنگی

  • و سایر موضوعات مرتبط