اولین کنفرانس پژوهش در فقه،حقوق و علوم اسلامی

اولین کنفرانس پژوهش در فقه،حقوق و علوم اسلامی

پوستر اولین کنفرانس پژوهش در فقه،حقوق و علوم اسلامی

اولین کنفرانس پژوهش در فقه،حقوق و علوم اسلامی در تاریخ ۳ شهریور ۱۳۹۶ توسط شرکت توسعه دانش فرزانگان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


محورهای کنفرانس:

حقوق ( کلیه گرایش ها)
فقه و الهیات اسلامی
علوم اسلامی
علوم سیاسی
فلسفه
علوم اجتماعی و فرهنگی
و سایر موضوعات مرتبط