سومین کنفرانس نانوساختارها

سومین کنفرانس نانوساختارها

03rd Conference on Nanostructures

سومین کنفرانس نانوساختارها در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۸۸ تا ۲۱ اسفند ۱۳۸۸ توسط پژوهشکده علوم و فناوری نانو دانشگاه شریف در شهر جزیره کیش برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس نانوساختارها